Måltider

  • restaurang
  • kakor
  • restaurang
  • måltider
  • restaurang

Regionservice producerar kvalitetssäkrad och specialanpassad patientkost samt erbjuder café- och restaurangtjänster till personal och besökare inom sjukvården. Fokus ligger på kvalitet, hälsa och ekologi.

I Västra Götalandsregionen finns tretton produktions- och mottagningskök: Sahlgrenska, Mölndal, Östra, Frölunda, Skövde, Lidköping, Falköping, Trollhättan, Uddevalla, Borås, Skene, Alingsås och Kungälv. Vid dem produceras cirka 4,6 miljoner måltider per år, fördelat på 3,2 miljoner till patienter och resterande till personal.

Vår restaurangmat tillagas i samma kök som våra patientmåltider. Den lagas av kunniga kockar som arbetar med säsongens råvaror som grund för att skapa goda måltider. 

Våra måltider serveras som en del av det Goda Livet inom Västra Götalandsregionen. 

Matsvinnsmätningar

Västra Götalandsregionen genomför matsvinnsmätningar på samtliga sjukhuskök fyra gånger om året. En stor del (55 %) av matsvinnet är orörd mat, det vill säga mat som inte kommer till en patient eller inte äts av en patient - var 7:e matbricka kommer tillbaka orörd! En viss procent svinn går aldring att undvika då många patienter är sjuka och inte har någon aptit. Men genom aktivt arbete och samarbete med vården är vårt mål att minska matsvinnet med 50 % fram till år 2017. Exempel på åtgärder som görs är utbildning och information för vårdpersonal, ständig förbättring av menyerna och minskning av produktionssvinn i köket. 
Läs mer via länkarna till höger.  

Vi är KRAV-certifierade

Alla våra tretton sjukhuskök och restauranger Gastronomen är KRAV-certifierade. Vi satsar på ekologiska livsmedel och har en hög kvalitet på våra livsmedel. Vår ambition är att minimera förekomsten av bekämpningsmedel i maten samtidigt som vi bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion.  

KRAV-certifieringen går hand i hand med Västra Götalandsregionens mål för ekologiska livsmedel. I dagsläget ligger den ekologiska andelen av livsmedel på ca 37 procent i Västra Götalandsregionens verksamheter. Till år 2016 ska 40 procent av totala livsmedelsbudgeten vara ekologiska livsmedel och till år 2020 ska procenten ha ökat till 50 procent. 

Vad är KRAV?

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion och Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV-märkta livsmedel innebär att de är ekologiska och det betyder i korthet att grödor odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att djuren lever ett bra liv, bonden får en bra arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med genmodifierade organismer (GMO). Idag finns cirka 800 KRAV-certifierade restauranger, förskolekök, storkök och caféer i Sverige. KRAV-märke

uiqt|wBtqvli5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{mtqvli5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5%viv5jmms}uH%vozmoqwv5{mriv5%viv5jmms}uH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m